CENNÍK:

 

Cena práce majstra na hodinu:

Väčšina cien prác je orientačne určovaná pred ich začatím.
Sú však práce , ktorých cena sa nedá vopred stanoviť a tie sú účtované takto:


- za prvú hodinu 11,- €; za druhú hod. 10,- €; tretia a každá ďalšia začatá 9.- € , na pomocníka (ak je potrebný) 6,- € na hodinu

 

 

Dopravné:

- Dopravné - 0,50 € za km

- Cena dopravy zahŕňa dovoz pracovníka, náradia a materiálu na miesto prác.

- Návšteva predajne Majstra na hodinu so zákazníkom, prípadne samostatný nákup materiálu - 15 €

Dopravné je účtované zo sídla firmy t.j. z Tepličky nad Váhom. V rámci Tepličky nad Váhom je dopravné zdarma

 

Uvedené ceny sú s DPH.